Validación e comprobación de documentos

Mediante a introducción e validación do CSV (Código Seguro de Verificación) permíteselle:
  • A verificación e cotexo electrónico de documentos impresos.
  • O acceso aos datos ampliados dos recibos.