Perfil do contratante

A información dos expedientes de contratación do Concello de Oleiros pode ser consultada na plataforma de contratación do estado.

A documentación que se difunde a través desta plataforma é a seguinte:

  • Proxectos de obra
  • Pregos de cláusulas administrativas
  • Pregos de cláusulas técnicas
  • Impresos de taxas de licitación
  • Todos os trámites desde o inicio dos expedientes de contratación ata o seu remate

Dentro desta páxina debe pulsar o apartado "Licitaciones" e poñer os seguintes datos:

  • Tipo Administración: Administración Local.
  • Nombre Administración: Ayuntamiento de Oleiros.

Se coñece algún outro dato do expediente pode poñelo. Prema Buscar e seleccione o procedemento que desexe.