Volver Imprimir

Sinaturas electrónicas

A Sede electrónica do Concello permite a identificación a través dun certificado electrónico recoñecido. Enténdese por certificado electrónico recoñecido todo aquel que estea soportado na plataforma de @Firma do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas