Pago de tributos municipais e multas

Este servizo permítelle pagar os tributos, taxas e multas municipais con tarxeta bancaria de forma online a través da pasarela de pago da nosa entidade bancaria.

Complete os seguintes campos para poder identificar o tributo que desexa pagar.

Identificación do tributo