Inicio -> Servizos xerais -> Rexistro electrónico -> Solicitude xenérica

Solicitude xenérica

Descripción

Presentación de solicitudes, escritos e comunicacións que non conten cun procedemento electrónico normalizado na Sede Electrónica do Concello.

Antes de presentar unha solicitude por este medio, consulte no catálogo de trámites se existe un procedemento específico tramitable electronicamente. Se se envían a través deste trámite solicitudes, escritos ou comunicacións para as cales xa existe un procedemento específico na Sede Electrónica, o seu rexistro poderá ser rechazado.

No caso de solicitudes dirixidas ao departamento de Urbanismo, presentarase por este medio a solicitude e enviarase a documentación requirida en soporte papel por mensaxería ou correo postal, xunto co xustificante do rexistro de entrada efectuado telematicamente. Pode consultar toda a información referente aos trámites urbanísticos e a documentación exixida en cada caso no catálogo de trámites de urbanismo.

Quen tramita a solicitude? Concello de Oleiros
Organismo resolutor Concello de Oleiros
1 de Xuño do 2021

Registro Electrónico Rexistro electrónico


Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029