Inicio -> Servizos xerais -> Catálogo de trámites -> Actividades de verán 2019

Actividades de verán 2019

Descripción Programa de actividades de verán organizado polo Servizo Municipal de Educación, Departamento de Cultura, Servizo Municipal de Deportes e o Centro de Información Xuvenil.
Medios de contacto

Tel. 981 610 000 / 981 636 598

afabrica@oleiros.org

Onde solicitalo?

Centro Cultural A Fábrica

Rúa do Inglés 13

15172- Perillo (Oleiros)

Quen tramita a solicitude? Concello de Oleiros
Requisitos Estar empadroado no Concello de Oleiros
Organismo resolutor Concello de Oleiros
Observacións

A preinscrición poderá realizarse:

  • Na web municipal www.oleiros.org, na sede electrónica (non é necesario estar rexistrado/a).
  • Na conserxería do centro cultural A Fábrica (Perillo) de luns a venres de 8.00 a 15.00 horas.

Admitirase unha única solicitude por persoa e nela poderán marcarse ata un máximo de 3 actividades, indicando a orde de preferencia. Na sede electrónica a orde de preferencia virá determinada pola orde de inscrición.

No caso de querer facer calquera modificación respecto á solicitude inicial será requisito imprescindible dirixirse persoalmente á conserxería do centro cultural A Fábrica, únicamente durante o período de preinscrición e no horario indicado.

Se alguén presentara máis dunha solicitude co mesmo nome a través da carpeta cidadá daríase como válida a última presentada.

No caso de haber máis solicitantes que prazas resolverase por sorteo público o venres 13 de maio ás 13.00 h, no auditorio do centro cultural A Fábrica.

No caso de que unha persoa resulte admitida nunha actividade e teña irmáns ou irmás solicitantes de praza na mesma actividade, e coa mesma orde de prioridade, estes últimos incorporaranse á lista de admitidos/as, sempre que o permitan as características propias de cada actividade.

As situación de acollemento familiar, separación ou divorcio nas que os/as menores non consten como empadroados/as, deben ser comunicadas mediante correo electrónico durante o período de preinscrición.

Unha vez admitidos/as informarase na web municipal e na conserxería do centro cultural A Fábrica (Perillo) das instrucións de pagamento e formalización de praza.

No caso de estar admitido/a nunha actividade poderase solicitar o envío por correo electrónico da documentación para formalizar a inscrición e efectuar o pagamento,
así como as instruccións para efectuar o pago a través da pasarela electrónica.

Quenes pretendan acollerse a algunha bonificación (Servizos Sociais, familia numerosa...) deberán acreditalo previamente á solicitude do pagamento na conserxería da Fábrica.

Para formalizar a inscrición será imprescindible achegar persoalmente ou por correo electrónico o xustificante do pagamento de todas as actividades dentro dos correspondentes prazos de pagamento e entrega de documentación. En caso contrario perderase o dereito da reserva.

Unha vez rematado o período de preinscrición, e ata o 5 de xuño, poderase proceder á anulación daquelas actividades nas que non se acadara un número suficinte de participantes.

Máis información

CALENDARIO DE INSCRICIÓNS

  • Do 29 de abril ao 5 de maio: preinscrición.
  • Do 8 ao 10 de maio: publicación de listas e reclamacións.
  • O 13 de maio: sorteo público.
  • 16 de maio: publicación de listas definitivas.
  • Do 20 ao 24 de maio: pagamento e entrega de documentación.
  • O 28 de maio: publicación de vacantes.
  • A partir do 30 de maio: inscrición libre para prazas vacantes, presencialmente e por orde de chegada no Centro Cultural A Fábrica
DESCARGA DE DOCUMENTOS
22 de Abril do 2019

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029