Inicio -> Servizos xerais -> Trámites urbanísticos

Trámites urbanísticos

Acceda dende esta sección á información de todos os trámites urbanísticos do Concello de Oleiros.

Poderá iniciar a súa tramitación por medios electrónicos a través do Rexistro Electrónico Común da Administración Xeral do Estado, presentando por este medio a solicitude e enviando a documentación en soporte papel por mensaxería ou correo postal, xunto co xustificante do rexistro de entrada efectuado telemáticamente.

Seleccione un tema
Nome
 
 

 

Páxina de 4,  33 contidos     
1
2
3
4
siguiente
ultimo


NOME
Presencial
Autorización autonómica para construcións de natureza artesanal ou de reducida dimensión para actividades primeira transformación, almacén, envasado productos sector primario

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Autorización autonómica para construcións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación agropecuaria ou gandeira

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Comunicación previa de cambio de titularidade actividade

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Comunicación previa de inicio de actividades

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Comunicación previa de obras

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

Comunicación previa de obras

Comunicación previa de Tala

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Comunicación rexistro propiedade

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Declaración de innecesariedade licenza de segregación.

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Declaración responsable de actividades del catálogo.

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Declaración responsable estación base telefonía móbil

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Páxina de 4,  33 contidos     
1
2
3
4
siguiente
ultimo

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029