Inicio -> Servicios Generales -> Trámites urbanísticos

Trámites urbanísticos

Seleccione un tema
Nombre
 
 

 

Página de 4,  33 contenidos     
1
2
3
4
siguiente
ultimo


NOMBRE
Presencial
Autorización autonómica para construcións de natureza artesanal ou de reducida dimensión para actividades primeira transformación, almacén, envasado productos sector primario

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Autorización autonómica para construcións destinadas a usos residenciais vinculados á explotación agropecuaria ou gandeira

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Comunicación previa de cambio de titularidade actividade

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Comunicación previa de inicia de actividades

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Comunicación previa de Tala

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Comunicación rexistro propiedade

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Declaración de innecesariedade licenza de segregación.

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Declaración responsable de actividades del catálogo.

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Declaración responsable estación base telefonía móbil

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Declaración responsable grúas

Presencial

Oficina de atención al ciudadano

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
         

Documento principal

 
Página de 4,  33 contenidos     
1
2
3
4
siguiente
ultimo

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029