Inicio -> Servizos xerais -> Rexistro electrónico

Rexistro electrónicoPulse aquí para acceder ao listado de solicitudes

O Rexistro Electrónico serve para presentar solicitudes, escritos ou comunicacións relativos aos procedementos e asuntos que sexan competencia municipal.

As tarefas fundamentais do rexistro electrónico son tomar unha referencia de tempo, anotar o asento da entrada/saída, gardar os datos da presentación de información, e devolver unha notificación de recibo co número de rexistro e o momento da presentación. Ademais de presentar a solicitude normalizada pódense achegar documentos que acompañen á correspondente solicitud.

O rexistro electrónico está operativo as 24 horas do día, durante todos os días do ano, agás as interrupcións que sexan necesarias por razóns técnicas que se informarán no apartado de "Interrupcións do Servizo".

O Rexistro Electrónico do Concello rexerase, para os efectos de cómputo de prazos, pola data e a hora oficial da Sede Electrónica. Para os efectos de cómputo de prazo fixado en días hábiles ou naturais, e no que se refire a cumprimento de prazos polos interesados, actuarase no seguinte sentido:

  • A data e hora de referencia serán as vixentes no momento da recepción ou saída da correspondente solicitude, escrito ou comunicación, en ou dende o sistema de información que dea soporte ao Rexistro Electrónico.
  • A entrada de solicitudes, escritos e ou/comunicacións recibidas en días inhábiles entenderanse efectuadas na primeira hora do primeiro día hábil seguinte. Para estes efectos, constará no asento de entrada correspondente a data e hora en que efectivamente se recibiu a solicitude, escrito ou comunicación presentada pero se indicará na mensaxe de confirmación as cero horas e un minuto do seguinte día hábil.
  • Se consideran días inhábiles, para os efectos do Rexistro Electrónico da Administración Municipal, os establecidos como días festivos no calendario oficial de festas laborais da Xunta de Galicia e de festas locais deste Municipio. Este calendario está publicado na sede electrónica no apartado "Calendario de días inhábiles".

Para utilizar o Rexistro Electrónico é necesario dispoñer dun DNI Electrónico ou outro certificado dixital recoñecido incluído na lista de Certificados admitidos. Ademais pode realizar unha comprobación dos requisitos técnicos necesarios para realizar esta gestión.

Actualmente o Rexistro Electrónico pódese utilizar para realizar os seguintes trámites:

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Non utilice os seguintes trámites para realizar solicitudes que non se corresponden coa natureza do procedemento. No caso de que así o fixera, o seu rexistro poderá ser RECHAZADO.

Se desexa enviar solicitudes, escritos ou comunicacións que non se correspondan con ningún dos procedementos detallados a continuación, pode facer uso da solicitude xenérica.

Seleccione un tema
Nome

 

Páxina de 2,  11 contidos     
1
2
siguiente
ultimo


NOME
Presencial
Convocatoria de axudas a deportistas para asistencia a competicións. Ano 2022

         

Rexistro electrónico

Documento principal

 
Convocatoria de subvencións ás entidades sen ánimo de lucro do Concello de Oleiros para a promoción e difusión da cultura e o deporte. ANO 2021. Trámite de emenda

         

Rexistro electrónico

Documento principal

 
Emenda de solicitudes nos procesos de selección de persoal

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
       

Rexistro electrónico

Documento principal

Modelo emenda de solicitude para participar en probas selectivas

Incentivos a Contratación - Xustificación da subvención

         

Rexistro electrónico

Documento principal

 
Inscrición Animais Perigosos

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
       

Rexistro electrónico

Documento principal

 
Inscrición nos procesos de selección de persoal

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
       

Rexistro electrónico

Documento principal

Modelo de solicitude para participar en probas selectivas para a provisión de prazas vacantes

Programa de lecer saudable "Findes de Lecer"

   

Tramitación sen certificado

Tramitación con DNI / PIN

Tramitación con certificado

 

Documento principal

 
Solicitude de alta automática na Sede Electrónica

         

Rexistro electrónico

Documento principal

 
Solicitude de autorización municipal para ocupar a vía pública

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
       

Rexistro electrónico

Documento principal

 
Solicitude de licenza municipal para a tenencia de animais perigosos

Presencial

Oficina de atención ao cidadán

Praza de Galicia, 1

Telf: 981 610000

Presencial
       

Rexistro electrónico

Documento principal

 
Páxina de 2,  11 contidos     
1
2
siguiente
ultimo

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029