Inicio -> Notificacións electrónicas de Correos

Notificacións electrónicas de correos

O Servizo de Notificacións Electrónicas permite a calquera persoa física ou xurídica recibir por vía telemática as notificacións administrativas, de xeito gratuíto.

A Lei de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos (LAECSP 11/2007) abre a porta ás Administracións públicas para que practiquen a notificación por medios electrónicos á cidadanía, dándolle validez legal, e sempre que as persoas o consintan previamente.

Se dispón dun Enderezo Electrónico Habilitado (EEH) poderá subscribirse aos procedementos para os que o Concello de Oleiros practica notificacións electrónicas Acceder ao EEH.

Se non dispón dun EEH pode crear un accedendo desde aquí.

Acceso ao servizo: Servizo de Notificacións Electrónicas

6 de Xullo do 2011

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029