Inicio -> Protección de datos

Protección de datos de carácter persoal

De conformidade co que establece o artigo 5 da Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, o Concello de Oleiros informa de que os datos solicitados e/ou recollidos son de carácter obrigatorio e pasarán a formar parte dun ficheiro titularidade do Concello de Oleiros, coa finalidade de dar resposta á relación establecida entre ambas as partes dentro do ámbito da nosa competencia, sendo tratados de forma confidencial.

A negativa a facilitar a información requirida facultará o Concello de Oleiros a exercitar as accións administrativas precisas. Igualmente infórmase que poderán ser cedidos de conformidade coa lexislación vixente.

O titular dos datos poderá exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante un escrito, acompañado de fotocopia de DNI ou documento equivalente, que poderá ser presentado no Rexistro do Concello, enviado ao Concello de Oleiros, praza de Galicia s/n, 15173 - Oleiros, ao enderezo de correo electrónico soportesede@oleiros.org ou ao fax 981 648 118.

Acceso ao servizo: Agencia Española de Protección de Datos

28 de Xullo do 2011

Concello de Oleiros
Praza de Galicia 1. 15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: 981-610000 | Fax: 981-631029