Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    ES / GAL

Portal del Proveedor

Institución de ePARTICIPA

Pasos que hai que seguir para ter acceso ao Portal do Provedor
QUE É O PORTAL DO PROVEDOR
SOLICITUDE DE ACCESO

Acreditación de usuario

  • Se dispón de dni electrónico ou de certificado dixital, pode acceder premendo no seguinte enlace
  •  
  • Imagen Certificado Digital
  •  
  •  
  • Se non dispón de DNI electrónico ou certificado dixital, pode identificarse mediante usuario e contrasinal
  •  
  • (introduza o seu NIF/CIF/NIE/pasaporte)
  • (Introduce o teu Número de Identificación Persoal)