Inicio | Mapa do sitio | Contacto
a / A    ES / GAL

Carpeta Ciudadana

Institución de ePARTICIPA

Requisitos Axuda

Para poder traballar correctamente recomendámoslle que utilice os seguintes navegadores:

O Rexistro Electrónico utiliza a última tecnoloxía J2EE para que funcione correctamente debe ter a maquina virtual de Xava instalada, e debe ser a de Oracle.

Nesas aplicacións utilízase o formato PDF, para poder abrir estes ficheiros debe ter instalado o visualizador de arquivos ADOBE ACROBAT READER 4.0 ou superior

Para evitar avisos de seguridade e confianza nos navegadores é necesario ter implantadas as Claves Públicas dos Certificados que utiliza o seu Concello.